วันที่โพส 2/1/2562 0:00:00
รถติดแก๊ส ประกันจ่ายไหม ไฟไหม้ทั้งคันมีเงื่อนไขอะไ
รถติดแก๊ส ประกันจ่ายไหม ไฟไหม้ทั้งคัน ทำไมบริษัทประกันถึงไม่ยอมคุ้มครองรถยนต์ที่เสียหายจากการติด ตั้งแก๊ส  สาเหตุจากโดยผู้ทำประกันได้มองข้ามหรือรู้เท่าไม่ถึงการ กฎหมายที่บริษัทประกันอาจไม่รับผิดชอบ
 
สิ่งแรกที่ต้องทำ คือ ย้อนกลับมาดูกรมธรรม์
คุณทำประกันชั้น 1, 2, 2+,หรือไม่?
ถ้าใช่…คุณสบายใจได้เลย บริษัทประกันจะชดใช้ให้คุณทุกกรณี ถึงแม้ว่าคุณติดตั้งแก๊สไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งบริษัทประกัน หรือยังไม่ได้แจ้งขนส่งทางบก ทางบริษัทประกันจะรับผิดชอบความเสียหายตามวงเงินคุ้มครองที่ได้ทำกับบริษัท ประกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูก ข้อนี้ขอให้ระวังเล่ห์เหลี่ยมบริษัทประกันหากคุณติดตั้งแก๊สแล้วไม่ยอม แจ้งบริษัทประกัน อาจเกิดข้อบ่ายเบี่ยงความรับผิดชอบได้ ฉะนั้นเมื่อคุณติดตั้งแก๊สแล้วควรแจ้งบริษัทประกันทันทีเพื่อปิดช่องโหว่ทาง กฎหมายที่บริษัทประกันอาจไม่รับผิดชอบ
 
แต่…ถ้าคุณทำประกันชั้น 3,3+
ตามกรมธรรม์แล้วประกันรถ ชั้น 3 และ ชั้น 3+ “ไม่คุ้มครองรถไฟไหม้” ไม่ ว่ารถคุณจะติดแก๊สหรือไม่ก็ตาม แต่ผู้ทำประกันจะได้รับความคุ้มครองตัวถังแก๊สและอุปกรณ์หากเป็นฝ่ายถูก เช่น หากคุณขับรถไปห้างสรรพสินค้า แล้วเกิดมีคู่กรณีขับรถมาชนท้ายจนได้รับความเสียหายต่ออุปกรณ์และตัวถังแก๊ส บริษัทประกันจะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น เว้นแต่! คุณไม่ได้ทำตามระเบียบเบื้องต้นนี้
 
สาเหตุประกันไม่รับผิดชอบ
  1. ไม่ส่งเอกสารให้บริษัทประกันหลังติดตั้งแก๊ส
  2. ไม่แจ้งขนส่งทางบก หลังจากได้ติดตั้งแก๊ส ถึงแม้ว่าคุณจะติดตั้งได้มาตรฐาน
  3. ติดตั้งถังแก๊สไม่ได้รับมาตรฐานคุณภาพ มอก.
ขั้นตอนการแจ้งประกันเมื่อติดตั้งแก๊สรถยนต์ LPG หรือ NGV
  1. แจ้งผ่านตัวแทน นายหน้า หรือ แจ้งโดยตรงไปที่บริษัทประกัน
  2. ส่งเอกสารรายการจดทะเบียน ที่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงประเภทเชื้อเพลิงแล้วไปยังบริษัทประกัน
  3. ใบเสร็จค่าติดตั้งชุดอุปกรณ์แก๊ส (ห้ามทิ้งเด็ดขาด)