แจ้งชำระเงิน

เลือกรายการที่ต้องการชำระ
โอนไปยังธนาคาร
จำนวนเงินที่โอน(บาท)
วันที่โอน วัน/เดือน/ปี
เวลา
แนบไฟล์สลิปโอนเงิน
×
ชื่อ
นามสกุล
รหัสมาชิก
เบอร์โทร

แจ้งชำระเงินสำเร็จ

ระบบได้ส่งข้อมูลการชำระเงินของคุณเรียบร้อยแล้วIBSC member