วิริยะประกันภัย ห่วงใยสุขภาพคุณแผนประกันอุบัติเหตุและสุขภาพในแพคแกจเดียวกัน แบ่งจ่ายรายเดือนก็สามารถทำได้

AXA = ดูแลสุขภาพระดับ Premium วงเงินสูงถึง 5,000,000 ต่อปี OPD/IPD ให้ Smart Care ตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างสบาย