สบายใจ MY PA รับมือทุกสถานการณ์อย่างมั่นใจ เริ่มต้นตั้งแต่ 1 ปี จนถึง 70 ปี สุดคุ้มเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงวันละ 3 บาท

คุ้มครองทุกที่ทุกเวลา ลดภาระค่าใช้จ่าย ชดเชยรายได้ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

แผนความคุ้มครองง่ายๆ กับอลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย พลังเคียงข้างคุณ ความคุ้มครองสุงสูด 1,000,000

จะมาเดี่ยวหรือมาเป็นกลุ่ม อุบัติเหตุส่วนบุคคลของวิริยะคุ้มครองทุกชนิดตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก

แล้วค่ารักษา 5 โรคเด็กสุดฮิต ก็เป็นแค่เรื่องเล็กๆ กับเบี้ยประกันรายปี