รู้จักเรา IBSC

รางวัลจากบริษัทฯ ประกันภัย

 • รางวัล "นักขายมือใหม่ดีเด่น" ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2551 และ รางวัล นักขายดีเด่น ประจำปี 2551 จากบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด(มหาชน)
 • รางวัล "Quality Producer for the period of January 1 December 31 ,2008 จากบริษัท อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย จำกัด(มหาชน)"
 • รางวัล บริษัทนายหน้าดีเด่น 2 ปัซ้อน ประจำปี 2552 และปี 2553 จากบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • รางวัล "Bast Performance Award 2012 ผลการดำเนินงานดีที่สุด ประจำปี 2555" จากบริษัท โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • รางวัล "Top Sales Agent 2014" ประจำปี 2557 จากบริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • รางวัล "TOP OF THW REGION AWARDS 2015" จาก บริษัทอาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • รางวัล นายหน้าคุณภาพยอดเยี่ยม ประจำปี 2015 จาก บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • รางวัลตัวแทนนายหน้ายอกเยี่ยม ปี 2559 อันดับที่ 1 สาขาธนบุรี ภาค กทม. และรางวัลเกียรติยศ ระดับ Grand Diamond Star เบี้ยรวมสูงสุดอันดับที่ 1 ประจำปี 2559 ภาค กทม. จาก บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • รางวัลนายหน้าคุณภาพยอดเยี่ยม ประจำปี 2016 จาก บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • รางวัล ดวงประทีป อาคเนย์ประกันภัย ยอดขายสูงสุด ประจำปี 2560 จาก บริษัทอาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • รางวัล "นักขายมือใหม่ดีเด่น" ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2551 และ รางวัล นักขายดีเด่น ประจำปี 2551 จากบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด(มหาชน)
 • รางวัล "Quality Producer for the period of January 1 December 31 ,2008 จากบริษัท อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย จำกัด(มหาชน)"
 • รางวัล บริษัทนายหน้าดีเด่น 2 ปัซ้อน ประจำปี 2552 และปี 2553 จากบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • รางวัล "Bast Performance Award 2012 ผลการดำเนินงานดีที่สุด ประจำปี 2555" จากบริษัท โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • รางวัล "Top Sales Agent 2014" ประจำปี 2557 จากบริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • รางวัล "TOP OF THW REGION AWARDS 2015" จาก บริษัทอาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • รางวัล นายหน้าคุณภาพยอดเยี่ยม ประจำปี 2015 จาก บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • รางวัลตัวแทนนายหน้ายอกเยี่ยม ปี 2559 อันดับที่ 1 สาขาธนบุรี ภาค กทม. และรางวัลเกียรติยศ ระดับ Grand Diamond Star เบี้ยรวมสูงสุดอันดับที่ 1 ประจำปี 2559 ภาค กทม. จาก บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • รางวัลนายหน้าคุณภาพยอดเยี่ยม ประจำปี 2016 จาก บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • รางวัล ดวงประทีป อาคเนย์ประกันภัย ยอดขายสูงสุด ประจำปี 2560 จาก บริษัทอาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)