ลำดับ บริษัทประกัน เบอร์โทรแจ้งเหตุ
1 บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 1292
2 บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 02-209-3299
3 บริษัท แอกซ่า ประกันภัย จำกัด(มหาชน) 02-118-8111
4 บริษัท เมืองไทย ประกันภัย จำกัด(มหาชน) 1484
5 บริษัท วิริยะ ประกันภัย จำกัด(มหาชน) 02-641-3500 หรือ 1557
6 บริษัท เทเวศ ประกันภัย จำกัด(มหาชน) 1291
7 บริษัท เอ็มเอสไอจี ประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) 1259
8 บริษัท เอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด(มหาชน) 1790
9 บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด(มหาชน) 02-640-7777 หรือ 1741
10 บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) 1726
11 บริษัท ประกันภัย ไทยวิวัฒน์ จำกัด(มหาชน) 1231
12 บริษัท สินมั่นคง ประกันภัย จำกัด(มหาชน) 1596
13 บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีน ประกันภัย จำกัด(มหาชน) 02-257-8080
14 บริษัท ไอโออิ ประกันภัย จำกัด(มหาชน) 1429
15 บริษัท กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด(มหาชน) 1620
16 บริษัท ชับบ์สามัคคี ประกันภัย จำกัด(มหาชน) 02-640-4500
17 บริษัท ไทยศรี จำกัด(มหาชน) 02-878-7000
18 บริษัท นำสิน ประกันภัย จำกัด(มหาชน) 02-017-3333
19 บริษัท นวกิจ ประกันภัย จำกัด(มหาชน) 1748
20 บริษัท ธนชาต จำกัด(มหาชน) 02-662-8999
21 บริษัท ชมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน 02-118-7400
22 บริษัท กรุงไทยพานิช ประกันภัย จำกัด(มหาชน) 02-624-1111 กด 1
23 บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) 02-567-2555
24 บริษัท ไทยเศรษฐกิจ ประกันภัย จำกัด(มหาชน) 1352