ลำดับ บริษัทประกัน เบอร์โทรแจ้งเหตุ
1 บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 1292
2 บริษัท แอกซ่า ประกันภัย จำกัด(มหาชน) 02-118-8111
3 บริษัท เมืองไทย ประกันภัย จำกัด(มหาชน) 1484
4 บริษัท วิริยะ ประกันภัย จำกัด(มหาชน) 02-641-3500 หรือ 1557
5 บริษัท เทเวศ ประกันภัย จำกัด(มหาชน) 1291
6 บริษัท เอ็มเอสไอจี ประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) 1259
7 บริษัท เอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด(มหาชน) 1790
8 บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด(มหาชน) 02-640-7777 หรือ 1741
9 บริษัท ประกันภัย ไทยวิวัฒน์ จำกัด(มหาชน) 1231
10 บริษัท สินมั่นคง ประกันภัย จำกัด(มหาชน) 1596
11 บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีน ประกันภัย จำกัด(มหาชน) 02-257-8080
12 บริษัท ไอโออิ ประกันภัย จำกัด(มหาชน) 1429
13 บริษัท กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด(มหาชน) 1620
14 บริษัท ชับบ์สามัคคี ประกันภัย จำกัด(มหาชน) 02-640-4500
15 บริษัท ไทยศรี จำกัด(มหาชน) 02-878-7000
16 บริษัท นำสิน ประกันภัย จำกัด(มหาชน) 02-017-3333
17 บริษัท นวกิจ ประกันภัย จำกัด(มหาชน) 1748
18 บริษัท ธนชาต จำกัด(มหาชน) 02-662-8999
19 บริษัท ชมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน 02-118-7400
20 บริษัท กรุงไทยพานิช ประกันภัย จำกัด(มหาชน) 02-624-1111 กด 1
21 บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) 02-567-2555
22 บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด(มหาชน) 1352
23 บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 02-209-3299
24 บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) 1726