บริการสมาชิก

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ฝ่ายการตลาด

callcenter@ibscbroker.co.th

025714949 ต่อ 100

ฝ่ายรับประกัน

insurance@ibscbroker.co.th

025714949 ต่อ 111

ฝ่ายเคลมรถยนต์

Claim01@ibscbroker.co.th

025714949 ต่อ 110

ฝ่าย Non-Motor

nonmotor@ibscbroker.co.th

025714949 ต่อ 207

ฝ่ายประกันชีวิต

Finance05@ibscbroker.co.th

025714949 ต่อ 203

ฝ่ายการเงิน

Finance01@ibscbroker.co.th

025714949 ต่อ 204

ฝ่ายสมาชิก

ibscmember@hotmail.com

025714949 ต่อ 300