ลำดับ บริษัทประกัน เบอร์โทรแจ้งเหตุ
1 บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด 02-762-7777
2 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) 02-274-9400