ประกันภัยรถยนต์

ประกันประเภท 1

คุ้มครอง ครอบคลุม ครบครัน ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ ทั้งรถชน รถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม ภัยธรรมชาติ หรือรถยนต์เสียหายจากอุบัติเหตุ ภัยก่อการร้าย คุ้มครองผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก วางแผนรับมือล่วงหน้ากับสิ่งที่ไม่คาดคิด

ประกันภัยรถยนต์ 2+ 3+

ให้ความคุ้มครองคู่กรณีและซ่อมรถคุณ

ประกันชั้น 3

ซ่อมรถคู่กรณี

ประกันชั้น 1 แบบมีเงื่อนไข

แผนประกันที่ให้ความคุ้มครองเหมือนประเภท 1 แต่กำหนดทุนประกัน และมีเงื่อนไขตามที่บริษัทประกันกำหนด

ประกันภัยรถตู้

สำหรับรถตู้ ส่วนบุคคล รับจ้าง

ประกันรถจักรยานยนต์

สำหรับการใช้งานส่วนบุคคล และเพื่อการพาณิชย์

ประกันภัยรถยนต์สำหรับรถสาธารณะ Taxi

สำหรับ Taxi ส่วนบุคคล และสหกรณ์

ประกันรถบรรทุก

สำหรับรถกระบะบรรทุกทั่วไป และบรรทุกขนาดใหญ่

ประกันชั้น 1GG Motor by Region

สำหรับรถที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก

ประกันชั้น 1 รถบ้านใช้น้อย

ใช้น้อยประหยัดเยอะ คุ้มครองตามระยะทางที่ซื้อ

V-Complete

คุ้มครอง คุ้มค่า เคลียร์ครบ จบ ในแพ็คเกจเดียว รถชน+รถเสีย

ประกันชั้น 1 สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า