เงื่อนไขความคุ้มครองรถไฟฟ้าใหม่

แชร์ให้เพื่อน

31 พ.ค. 2567 | โพสต์โดย เกศินี

facebook page

สำนักงาน คปภ.ได้ออกคำสั่งนายทะเบียนที่ 47/2566 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความ และอัตราเบี้ยประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า โดยกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ที่ทำสัญญาประกันภัยตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป ต้องใช้เงื่อนไขและอัตราตามคำสั่งนายทะเบียนนี้ ซึ่งความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าตามคำสั่งนายทะเบียนนี้ มีความแตกต่างจากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่ผู้เอาประกันภัย/ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าถือครองอยู่ในปัจจุบัน

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า ตามเงื่อนไขใหม่ ดังนี้

• ความคุ้มครองแบตเตอรี่ และความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ เป็นส่วนหนึ่งของทุนประกันภัย โดยกรณีแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าได้รับความเสียหายจนต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งชุด จะได้รับการชดใช้สินไหมทดแทนตามอายุการใช้งานแบตเตอรี่ โดยปีแรกจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 100% และปรับลดปีละ 10% ต่ำสุด 50% (อายุเกิน 5 ปี) โดยลูกค้าสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแบตเตอรี่หรือเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลเพิ่มเติมได้ความสมัครใจ

• ต้องระบุชื่อผู้ขับขี่ในกรมธรรม์ (กรณีเป็นการใช้ส่วนบุคคล)  โดยสามารถระบุได้ตั้งแต่ 1 คน สูงสุด 5 คน

• กรณีเกิดอุบัติเหตุและผู้ขับขี่ไม่ได้เป็นรายชื่อตามที่ระบุไว้ จะมีเงื่อนไขการกำหนดอัตราร่วมจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก (Excess) กรณีความเสียหายต่อตัวรถ จำนวน 6,000 บาท และกรณีความเสียหายต่อบุคคลภายนอก จำนวน 2,000 บาท

• นำพฤติกรรมผู้ขับขี่มาเป็นปัจจัยในการคำนวณเบี้ยประกันภัย